Cannot print on network printer HP Laser_4250

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Cannot print on network printer HP Laser_4250

JWtH
Wat ik ook probeer om een A4 met wat kaders te printen naar mijn netwerkprinter, HP Laser_4250, BW only, lukt niet. De printer meldt wel dat hij bezig is.

Als ik de tekening als een pdf file exporteer. Daarna met een ander programma de  file wel kunnen printer.

Heeft dit te maken met de grootte van de tekening?

Is dit een probleem bij HP Of is de printer niet goed in LibreCad geintegreerd.

Printjob is niet geaccepteerd. Lijkt erop dat de file niet goed geconverteerd wordt naar het printformat.

met vriendelijke groet

Wim ter Haar.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Cannot print on network printer HP Laser_4250

JWtH
Probleem is opgelost. Lag bij de instellingen van de printer. De printer opnieuw in mijn netwerk opgenomen. En daarbij de aanbevolen driver te selecteren.

mvg
JWtH