Snap-functie

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
DWS
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Snap-functie

DWS
Het lukt mij, ook na het doornemen van diverse help-onderwerpen, maar niet om een waarde voor de "SNAP" functie en/of de "GRID" functie in te stellen (zoals dat bijvoorbeeld wel heel eenvoudig in AutoCad kan. Ik vind geen enkele aanwijzing hiervoor in de diverse toolbars of menu opties.

Standaard zijn deze waarden 10, maar ik wil graag een andere waarde instellen.

Zou iemand een tipje van de sluier willen oplichten?

Bij voorbaat dank...