BRAK skojarzenia plików DXF

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

BRAK skojarzenia plików DXF

Dimi
Używam Librecad portable na Windows 7 64-bit.
Dotychczas nie było problemu w uruchomieniu programu z pliku.
Program ostatnio strasznie mulił i zawieszał się zapamiętując zmiany w rysunku.
Po ostatniej pracy z programem, straciłem skojarzenie plików DXF z programem.
Mogę je obrabiać tylko włączając program i otwierając plik.
Otwieranie programu z poziomu pliku jest jednak wygodniejsze.
Skojarzenie plików DXF z poziomu Eksplorera nie działa, nie ma Libracad na liście dostępnych programów.
Kiedy znajduję i wskazuję Librecad.exe, Eksplorer go nie przypisuje.
Jestem tylko użytkownikiem mojego PC i nie mam uprawnień Administratora.
Proszę o pomoc.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: BRAK skojarzenia plików DXF

flywire
> I am using Librecad portable on Windows 7 64-bit.

It will be controlling file associations.

> I am only a user of my PC and I do not have Administrator rights.

Would you like to install on the computer as a user? Trivial to [hack and] change installer from HKEY_LOCAL_MACHINE (HKLM) to HKEY_CURRENT_USER (HKCU) and recompile.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: BRAK skojarzenia plików DXF

Dimi
I can't change the Keys because I don't have Administrator privileges